Darowizna na cele charytatywne

Obok przekazania 1% podatku, każdy może wesprzeć rehabilitację Ani przekazując darowiznę na cele charytatywne. Jeżeli okazaliby Państwo chęć wsparcia rehabilitacji Ani serdecznie prosimy o wpłaty dowolnych kwot na konto:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
ul. Lotnicza 37
54-154 Wrocław
Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
Tytuł przelewu: Darowizna na cele charytatywne „Anula”

Uwaga!
Prosimy o zachowanie dowodu wpłaty – darowizny na cele charytatywne można odliczyć od dochodu. Warunkiem odliczenia jest posiadanie dowodu wpłaty. Darowiznny na cele charytatywne można odliczyć do limitu 6% dochodu uzyskanego w roku podatkowym.